1992-1997   Ing.  

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra měřicí a řídicí techniky, Obor Lékařská elektronika

1997-2001   Ph.D.  

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra měřicí a řídicí techniky, Obor Technická kybernetika.

 2006      Doc.          

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra měřicí a řídicí techniky, Obor Technická kybernetika.

 2015      

The Programmable Logic Training Course "Easy Start FPGA Vivado"

 

Joomla Template by Joomla51.com