• Cermak, P,  Martinu, Fuzzy Neural Networks on Embedded platforms, PROCEEDINGS OF THE 20TH CZECH-JAPAN SEMINAR ON DATA ANALYSIS AND DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTY, SEP 17-20, 2017, Pardubice, CZECH REPUBLIC. ISBN 978-80-7464-932-5. 
 • J. Blahuta, J. Skacel and P. Cermak, "An investigation of key features of atherosclerotic plaques on B-images in comparison with histological patterns to ischemic stroke prediction," 2017 13th International Computer Engineering Conference (ICENCO), Cairo, 2017, pp. 73-78.
  doi: 10.1109/ICENCO.2017.8289766
 • Blahuta, J., Soukup, T., Cermak, P.: How to Detect and Analyze Atherosclerotic Plaques in B-MODE Ultrasound Images: A Pilot Study of Reproducibility of Computer Analysis. Edited by: Dichev, C; Agre, G. Conference: 17th International Conference on Artificial Intelligence - Methodology, Systems and Applications (AIMSA), Varna, BULGARIA Date: SEP 07-10, 2016. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Volume: 9883, Pages: 360-363. (IF=0,302)
 •  Blahuta, J., Soukup, T., JELÍNKOVÁ, M., BÁRTOVÁ, P., Cermak, P., HERZIG, R., ŠKOLOUDÍK, D.: A new program for highly reproducible automatic evaluation of the substantia nigra from transcranial sonographic images. Biomedical Papers Olomouc. UP: Olomouc, 2014, vol. 158, issue 4, pp. 621-627, ISSN:1213-8118 (IF=0,924), (SJR=0,390).
 •  CERMAK, P., ZIMMERMANNOVA, J., LAVRINCIK, J., POKORNY, M., & MARTINU, J.: The Broker Simulation Model in the Emission Allowances Trading Area. International Journal of Energy Economics and Policy, 5(1), 80-95. (IF=0,567), (SJR=0,336)
 •  ČERMÁK, P., Mura, M.: Genetic Optimization of Fuzzy Rule Based MAS Using Cognitive Analysis, SIDE 2012 and EC 2012, Zakopane, Pl,( Leszek Rutkowski et. al., eds.), Springer Berlin, DE, LNCS 7269, 2012, pp. 165-173, ISBN 978-364229352-8. (IF=0,402)
 • ŠKOLOUDÍK, D., JELÍNKOVÁ, M., BLAHUTA, j., ČERMÁK, P., SOUKUP, t., BÁRTOVÁ, P., LANGOVÁ, K., HERZIG, R.: Transcranial sonography of the substantia nigra: Digital image analysis. (2014) American Journal of Neuroradiology, 35 (12), pp. 2273-2278. DOI: 10.3174/ajnr.A4049. (SJR = 1,602)
 • NOVAK, D., CERMAK, P.: Fuzzy - Based method of detecting the enviroment character for UAV optical stabilization (2015) Advances in Electrical and Electronic Engineering, 13 (3), pp. 255-261. DOI: 10.15598/aeee.v13i3.1299. (SJR = 0,207)
 • ZIMMERMANNOVA, J., CERMAK, P., NOVAK, P.: Ex-post analysis of the EU emission trading in year 2013 in the Czech Republic. (2015) Economics and Sociology, 8 (2), pp. 172-189. DOI: 10.14254/2071-789X.2015/8-2/13. (SJR = 0,207)
 • ZIMMERMANNOVA, J., CERMAK, P.: Emission allowances trading vs. environmental taxation: The case study of Czech Republic, (2015) Actual Problems of Economics, 163 (1), pp. 328-337. ISSN: 19936788. (SJR = 0,124)
 • BLAHUTA, J., CERMAK, P., SOUKUP, T., VECEREK, M.: A reproducible method to transcranial B-MODE ultrasound images analysis based on echogenicity evaluation in selectable ROI. (2014) International Journal of Biology and Biomedical Engineering, 8, pp. 98-106. ISSN: 19984510. (SJR=0,104)
 • BLAHUTA, J., CERMAK, P., MARTINU, J.: An algorithm to echogenicity level identification on medical B-images and its applicability on FPGA platform; in:"Proc. of 7nd International Conference of Intelligent Computing and Information Systems (ICICIS 2015)", ACM Press, 2015, ISBN: 977-237-172-3, ISSN 1687-1103.
 • CERMAK, P., MARTINU, J.: Component Based Design of Mini UAV Systems. International Conference on Military technologies 2013, ICMT 2015, University of Defence, Brno, 2015, pp. 659-663, ISBN: 978-80-7231-918-3
 • Blahuta J., Čermák P.: Detekce patologií v B-MODE ultrazvukových obrazech s automatickou kontrolou kvality obrazu, Kognice a umělý život, 2013, 27-30. května, Slezská univerzita v Opavě, str. 27 – 36, ISBN 978-80-7248-863-6.
 • BLAHUTA, J., SOUKUP, T., ČERMÁK, P., NOVÁK, D.: Image processing of ultrasound images with ANN. 2.-3.2. 2012, Karviná, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, ISBN: 978-80-7248-731-8.
 • BLAHUTA, J., SOUKUP, T., ČERMÁK, P., ROZSYPAL, J., VEČEREK, M.: Ultrasound medical image recognition with artificial intelligence for Parkinson's disease classification. In MIPRO, 2012 Proceedings of the 35th International Convention, 21.-25.5. 2012, Opatija, IEEE, ISBN: 978-1-4673-2577-6, pp. 958-962.
 • BLAHUTA, J., ČERMÁK, P., VECEREK, M.: A reproducible application to B-MODE transcranial ultrasound images based on echogenicity evaluation analysisB in selectable area of interest. IEEE Conference: 6th International Conference on Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR), Tunis, TUNISIA Date: AUG 11-14, 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF SOFT COMPUTING AND PATTERN RECOGNITION (SOCPAR)  Pages: 393-400  Published: 2014
 • Blahuta, J., Soukup, T., Cermak, P. et al.: Computer analysis and evaluation of ultrasound B-images universally usable due to principle of B-MODE and its displaying in grayscale By: Book Group Author(s): IEEE Conference: 2015 International Conference on Communications, Signal Processing, and their Applications (ICCSPA'15) Location: Sharjah, U ARAB EMIRATES Date: FEB 17-19, 2015
 • Blahuta, J., Soukup, T., Cermak, P.: Ultrasound B-MODE Image Processing as a MATLAB Software Tool and as an Experimental Solution on ARM Platform. Edited by: Haase, J; Kakarountas, A; Grana, M; et al.Conference: International Conference on Computer as a Tool (EUROCON), IEEE. Salamanca, SPAIN Date: SEP 08-11, 2015, Pages: 727-732
 • Blahuta, J., Cermak, P., Soukup, T. et al: An algorithm to echogenicity level identification on medical B-images and its applicability on FPGA platform. IEEE Seventh International Conference on Intelligent Computing and Information Systems (ICICIS) CAIRO, EGYPT Date: DEC 12-14, 2015, Pages: 281-287
 • BLAHUTA, J., CERMAK, P., MARTINU, J.: "An algorithm to echogenicity level identification on medical B-images and its applicability on FPGA platform"; in:"Proc. of 7nd International Conference of Intelligent Computing and Information Systems (ICICIS 2015)", ACM Press, 2015, ISBN: 977-237-172-3, ISSN 1687-1103.
 • Blahuta J., Dušek Z., Čermák P., Soukup T.: Role a význam moderní počítačové analýzy obrazů z diagnostického ultrazvuku, Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014, 2014, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, ISBN 978-80-87952-07-8, ETTN 042-14-14030-12-4.
 • CERMAK, P., ZIMMERMANNOVA, J., LAVRINCIK, J., POKORNY, M., & MARTINU, J.: The Broker Simulation Model in the Emission Allowances Trading Area. Czech-japan seminar on Data analysis and decision making (CJS 2014), 16.-19.9.2014, Kitakyushu, Japan, ISSN: 2188-9759.
 • ČERMÁK, P.: Fuzzy Rule Based Multi Agents System Optimization using GA and Cognitive Analysis, In CJS2012: 15th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty, 24. - 27. September 2012, Osaka.
 • Čermák, P., Pokorný, M.: The fuzzy-neuro development system FUZNET, Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2013 18th International Conference on, vol., no., pp. 75, 80, 26-29 Aug. 2013, ISBN 978-1-4673-5506-3.
 • Čermák, P., Morawiec, M.: Fuzzy rule based behavioral models in boarding a train, Proceedings of the 16th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty, Faculty of Management, University of Economics, Jindřichův Hradec, Czech Republic, 2013, pp. 245-252, ISBN 978-80-245-1950-0.
 • Čermák, P., Novák, D., Rozsypal, J., Soukup, T.: Decision and Scenarios Adaptation of Multi-Agent UAV Swarms under Uncertainty. International Conference on Military technologies 2013, ICMT´13, University of Defence, Brno, 2013, pp. 1301-1307, ISBN 978-80-7231-918-3.
 • NOVÁK, D., ČERMÁK, P.: Usage of HeartBeat mechanism for Fault detection in Multiagent based UAV system. 2. - 3. 2. 2012, Karviná, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, ISBN 978-80-7248-731-8.

Starší 5-ti let:

 • ČERMÁK.P.,POKORNÝ.M.: Identification TS Fuzzy Model by Fuzzy Neural Network, Proc. IWCIT´99, Ostrava, 1999.
 • POKORNÝ,M.,ČERMÁK,P.: Predikce zatížení elektroenergetické rozvodné sítě s využitím doplňkového expertního modulu, Příloha 2, HS490231, VŠB-TU FEI Ostrava, 1999.
 • KAMINSKÝ.D., ČERMÁK.P.:Identifikace a zpracování 3D a 2D obrazů v medicíně s využitím DSP, závěrečná zpráva k řešení grantového úkolu FR 693/2000.
 • POKORNÝ.M., ČERMÁK P.: A Non-linear Regression Analyze Through Neuro-fuzzy Modelling, The 3rd Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty, Osaka, Japan, 30-31 October, 2000.
 • POKORNÝ.M.,REHBERGER.I.,ČERMÁK.P.: Long-Range Predictive Control Strategy using Fuzzy Non-linear Regression Model, IFM University Ostrava Research report No. 23, Ostrava 1999, ISBN 80-7042-787-6, P. 142-150.
 • POKORNÝ,M., REHBERGER,I., ČERMÁK,P.: A Non-Linear Optimization and Fuzzy Modelling in Predictive Control Scheme, , Proc. IECON2000, Nagoya University, Nagoya, ISBN 0-7803-6456-2, pp. 1480-1484, Japan.
 • POKORNÝ,M., REHBERGER,I., ČERMÁK,P.: A Predictive Control Using a Non-Linear Fuzzy Modelling, Proc. International Scientific Conference, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2000, ISBN 80-7078-798-8, pp. 31-35.
 • ČERMÁK,P.: Využití neuronových sítí pro identifikaci fuzzy modelů, disertační práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001.
 • ČERMÁK,P., POKORNÝ,M.: An Improvement of Non-Linear Neuro-Fuzzy Model Properties , Neural Network World, ICS AV CR, Praha, 2001, ISSN 1210-0552, pp. 503-523.
 • ČERMÁK,P., POKORNÝ,M.: An Advanced Method of Neuro-Fuzzy Modelling, Transaction of the VŠB – Technical University of Ostrava Electrical Engineering Series, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2003, ISBN 80-248-0223-6, pp . 140-150.
 • RAŠKA,P., WICHTERLE,K.,WICHTERLOVÁ,J.,ČERMÁK,P.: Periodic pulsation of the shape and velocity of rising bubles. In Proceedings of 30th Intern. Conference SSCHE, Tatranské Matliare, May 2003 (J.Markoš, P.Štefuca, eds) ISBN 80-227-1889-0,p.179 (příloha CD-ROM)P330,pp1-2.
 • ČERMÁK,P., Digitální zobrazení a komunikace v mediíně, mezinárodní standard – DICOM 3.0, Rožnov pod Radhoštěm, září 2003, ISBN 80-284-0432-8, pp 32-36.
 • ČERMÁK,P.: Zobrazení a přenos obrazové informace v rámci NIS a RIS pomocí mezinárodního standardu - DICOM 3.0 , MEDSOFT 2004, Tábor, ISBN 80-86742-04-0, pp. 19-26.
 • ČERMÁK,P.: Teleradiologie v praxi , MEDSOFT 2004, Tábor, ISBN 80-86742-04-0, pp. 13-17.
 • ČERMÁK,P., CHMIEL,P.: Parameters optimization of fuzzy-neural dynamic models, 23rd International Conference of the North American Fuzzy Information Processing Society June 27-30, 2004 Banff, AB, Canada, ISBN 0-7803-8377-X, pp. 762-767.
 • ČERMÁK,P.: Online Learning of Neural Takagi-Sugeno Fuzzy Model, 24rd International Conference of the North American Fuzzy Information Processing Society June 22-25, 2005 Ann Arbor, Michigan,USA, ISBN 0-7803-9188-8, IEEE Catalog No. 05TH8815C.
 • POKORNÝ, M., ČERMÁK, P. and comp: Electric Arc Furnace Monitoring and Contrrol Using Expert Systems (in Czech), Hutnické listy No. 1- 4, 2005, pp.3-5, ISSN 0018-8069.
 • BAKALA,P., ČERMÁK P., HLEDÍK,S., STUCHLÍK,Z., TRUPAROVÁ-PLŠKOVÁ,K.: A virtual trip to the Schwarzschild-de Sitter black hole, Proceedings of RAGtime 6/7:Workshops on black holes and neutron stars, Opava, 16-18/18-20 September, 2004/2005, S. Hledík and Z. Stuchlík, editors, Silesian University in Opava, Czech Republic, 2005, ISBN 80-7248-334-X, pp. 1-18.
 • ČERMÁK,P.: Parameter Optimization of Fuzzy-neural Model Using GA, International Journal of Computational Inteligence – Theory and Practice, Serials Publication, New Delhi, India, 2006, ISSN 0973-5267, pp. 23-30.
 • CERMAK,P: Social, Group and Individual Mind extracted from Rule Bases of Multiple Agents, XV. International Conference on Computer and Information Science and Engineering CISE, Barcelona, 2006, ISSN 1305-5313, pp. 75-79.

 

Joomla Template by Joomla51.com