• HS490231: Predikce zatížení elektroenergetické rozvodné sítě s využitím doplňkového expertního modulu, VŠB-TU FEI Ostrava, 1999, spoluřešitel.
 • Systémové řešení teleradiologického propojení mezi pracovišti počítačové tomografie Karvinské hornické nemocnice a. s. a neurochirurgické kliniky FNsP Ostrava pomocí ISDN, SYSTEM MEDIA, 2000.
 • FUZNET – vývojový systém pro modelování fuzzy neuronových sítí, interface pro MATLAB, 1999-2001.
 • Imager 2000: Software pro teleradiologii, telekonzultaci, vizualizaci, přenos radiologických snímků po ISDN nebo  LAN, publikační činnost a archivaci, řešitel.
 • Měřicí systém pro elektrodifůzní analýzu, spolupráce s Doc. J. Wichterlovou, VŠB-TU Ostrava , FMMI, Kat Chemie, 2002.
 • FUZNET – TS model interface pro C++, 2002-2003.
 • Systém pro detekci pozice bublin v třírozměrné scéně, spolupráce s prof. Wichterlem, VŠB-TU Ostrava , FMMI, Kat Chemie, 2003.
 • DCT3: Přístroj pro testování a monitoring Dicom komunikace, SYSTEM MEDIA, 2003.
 • M2000: Methods for Decision Support in Environment with Uncertainty - Applications in Economics, Business and Engimeering, Supported by: International Collaborative Research Project between Czech Republic and Japan, spoluřešitel.
 • CEZ:J17/98:272300012: Nové metody a prostředky řízení technologických procesů ve strojírenství, elektrotechnice, metalurgii, těžbě a zpracování surovin - Distribuovanésystémy řízení v reálném čase a využití metod umělé inteligence při navrhování a realizaci řídicích systémů, 1999-2001, VŠB-TU Ostrava, spoluřešitel.
 • CEZ:J17/98:272400013: Modelováni a implementace distribuovaných procesů, 1999-2003, VŠB-TU Ostrava, spoluřešitel.
 • GAČR 106/02/1128: Racionalizace řízení tavby v ocelárnách s využitím expertních systémů, 2003-2005, VŠB-TU Ostrava, spoluřešitel.
 • IGSU 15/2004: Identifikace fuzzy-neuronového nelineárního regresního modelu s použitím evoluční strategie, řešitel.
 • GACR 402/05/2768: Pokročilé statistické a ekonometrické techniky pro modelování a predikci ekonomických časových řad, spoluřešitel.
 • IGSU 27/2005: Využití adaptivní rezonanční teorie pro on-line identifikaci fuzzy-neuronového nelineárního regresního modelu, řešitel.
 • MSM 4781305903: Relativistická a částicová fyzika a její astrofyzikální aplikace, výzkumný záměr, SU Opava, spoluřešitel.
 • GACR 102/06/1332: Výpočtová inteligence v řízení metalurgických procesů,  VŠB-TU Ostrava, spoluřešitel.
 • FRVŠ 2440/2006: Inovace robotické laboratoře, SU Opava, 2006, spoluřešitel.
 • IGSU 37/2006: Návrh fuzzy pravidlového systému pro modelování chování robota, řešitel.
 • Advanced statistical and econometric techniques for modelling and forecasting of economic time series, GA402/05/2768, researcher.
 • Vývoj nekonvenčních metod manažerského rozhodování v oblasti podnikové ekonomiky a veřejné ekonomie GAČR P403/12/1811, spoluřešitel.
 • Centre of excellence IT4Innovations, reg. n. CZ.1.05/1.1.00/02.0070, senior researcher.
 • ICT Interdisciplinary education with foreign language ability, reg. n. CZ.1.07/2.2.00/28.0014, Head manager.

 

Joomla Template by Joomla51.com